- Dzięki temu, że samorządy Brodnicy i Lisewa wcześniej zleciły prace nad koncepcjami obwodnic wytyczono już korytarze tych tras, które są pozytywnie oceniane przez mieszkańców. To kluczowa sprawa przy tak dużych inwestycjach. Chcemy, by na obwodnice trafiły środki z nowego rozdania unijnego. Wymaga to ścisłej i dynamicznej współpracy samorządu województwa oraz gmin, za którą już teraz chcę podziękować. Jestem przekonany, że te porozumienia pozwolą nam w możliwie najkrótszym czasie uruchomić oczekiwane inwestycje – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

- W partnerstwie z samorządami lokalnymi łatwiej znaleźć najlepsze rozwiązania satysfakcjonujące mieszkańców. Warto też podkreślić, że oba zadania uzupełnią realizowane już inwestycje. Jesteśmy w trakcie gruntownej rozbudowy 29-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej ze Stolna do Wąbrzeźna. Prowadzimy również przebudowę prawie 7 kilometrów trasy z Brodnicy w kierunku granicy województwa – dodaje wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

Podpisy pod porozumieniami określającymi sposób finansowania dokumentacji projektowej złożyli: marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, starosta chełmiński Zdzisław Gamański, starosta brodnicki Piotr Boiński, wójt Lisewa Jakub Kochowicz, burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz i wójt gminy Brodnica Adam Zalewski. W spotkaniu uczestniczyli także radni województwa Katarzyna Lubańska i Tadeusz Pogoda.

Obwodnica Lisewa powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 548 i ominie miejscowość od północy. Trasa będzie miała długość ok. 2,7 km. Gotowy jest wcześniej opracowany przez gminę Lisewo projekt dla drogi gminnej, jednak konieczna jest jego aktualizacja. Zadanie sfinansują solidarnie samorząd województwa, powiat chełmiński i gmina Lisewo. Koszt dokumentacji szacowany jest na 720 tys. zł.

Kolejna część obwodnicy Brodnicy otaczać ma miasto od strony południowo-wschodniej. Umożliwi to wyprowadzenie tranzytu również na kierunku drogi wojewódzkiej nr 544 (w stronę Lidzbarka). Trasa o długości ponad 3,6 km ma przebiegać od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej.** Koszt aktualizacji dokumentacji wyniesie ok. 300 tys. zł.** Środki zabezpieczą samorząd województwa, powiat brodnicki, miasto Brodnica i gmina Brodnica.

Liderem obu zadań jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Podlegający mu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosi wkrótce przetargi na aktualizację istniejących dokumentacji projektowych.