- Zmodernizowane, dobrze wyposażone szpitale są potrzebne nie tylko na czas pandemii. Serdecznie gratuluję kierownictwu szpitala i wszystkim w nim zatrudnionym konsekwencji w działaniach na rzecz jeszcze lepszych warunków leczenia i hospitalizacji – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W szpitalu po pierwsze zmodernizowano izbę przyjęć, a po drugie zaadaptowano pomieszczenia na drugim piętrze budynku szpitalnego. Powstał pięciołóżkowy oddział z izolatką, śluzami, przeszklonym stanowiskiem intensywnego nadzoru i urządzeniami ułatwiającymi pielęgnację pacjentów w ostrych stanach zagrożeniach życia. Na wyposażenie składają się m.in. nowe respiratory i systemy do automatycznego monitorowania pracy serca i wydolności oddechowej, a także aparatura do leczenia nerkozastępczego (dializ).

Wszystkie szpitale powiatowe w Kujawsko-Pomorskiem otrzymały środki inwestycyjne z puli RPO 2014-2020, łączna suma wsparcia to 105 milionów złotych. Wszystkie były też beneficjentami marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Przeprowadzone dzięki temu przedsięwzięcia modernizacyjne i zakupowe w istotny sposób wpływają na poziom lokalnego zabezpieczenia medycznego