W czwartek (25 listopada) możemy spodziewać się spadku poziomu wody w Wiśle. W okolicach Włocławka nawet o 1,5 metra, w Toruniu o ok. 1 metr. To dlatego, że od godziny 08:00 do godz. 12:00 zostanie wstrzymany przepływ wody przez stopień wodny we Włocławku.

Ma to związek z planowanym przeglądem technicznym progu stabilizującego dolny stopień. Po zakończeniu prac sytuacja powinna wrócić do normy, ale nie od razu. Przez 12 godzin należy spodziewać się pogorszenia warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku.

Wszystkich osoby przebywające w strefie brzegowej Wisły powinny w tym czasie zachować szczególną ostrożność.