Powiatowe Centrum Wsparcia powstało w Tucholi. To inwestycja, która zapewnia miejsce do kompleksowej pomocy i opieki.

Osoby starsze i niepełnosprawne mają dostęp do potrzebnych usług w dogodnych warunkach. W przygotowanym obieckie mieści się w także pierwszy na terenie powiatu tucholskiego ośrodek wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W uroczystym otwarciu uczestniczyli w czwartek (18 listopada) marszałek Piotr Całbecki i wiceprzewodnicząca sejmiku województwa Agnieszka Kłopotek.

- Współpraca z instytucjami pomocowymi przy projektowaniu inwestycji zaowocowała powstaniem wyjątkowego miejsca. Umieszczenie różnych podmiotów z dziedziny pomocy społecznej w jednym kompleksie to ogromne ułatwienie dla korzystających z tego typu pomocy, ale także łatwiejsze do koordynowania i bardziej efektywne działania profilaktyczne i edukacyjne - mówi marszałek Piotr Całbecki.

Na Powiatowe Centrum Wsparcia zaadaptowany został budynek dotychczasowego domu dziecka przy ulicy Kościuszki.** W obiekcie o powierzchni blisko 3,3 tys. mkw mieszczą się m.in**.:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, warsztaty terapii zajęciowej, mieszkania wspierane, sale rehabilitacyjne.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oferuje bezpłatne wsparcie kadry specjalistów Szpitala Tucholskiego dla dzieci i ich rodzin oraz diagnozowanie najmłodszych i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i terapię psychoterapeutyczną. Dzięki zrealizowanej inwestycji osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z zajęć prowadzonych w nowocześnie wyposażonych pomieszczeniach rehabilitacyjnych, salach doświadczania świata i integracji sensorycznej. W centrum wydzielono także sale konferencyjne, w których organizowane będą spotkania i szkolenia z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz miejsca do konsultacji z rodzinami zastępczymi.

Zajęcia dla podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej odbywają się w ośmiu pracowniach: ogrodniczo-bukieciarskiej, technicznej, rękodzieła, prac biurowych, muzyczno-teatralnej, krawiecko-dziewiarskiej, umiejętności społecznych oraz gospodarstwa domowego i higieny. W centrum powstało także pięć mieszkań wspieranych - trzy dla osób z niepełnosprawnością i dwa dla osób usamodzielniających się z pieczy zastępczej.

Całkowity koszt projektu wynosi blisko 13 mln zł, z czego prawie 11 mln to dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.