Pięciu funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy uczestniczyło w podstawowym szkoleniu nurkowym w ramach projektu pod nazwą "Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej". Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne na basenie i wodach otwartych.

Za realizację szkolenia odpowiadało Centrum Szkolenia i Techniki Nurkowej AKWANAUTA Szymon Denis w Toruniu. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach programu „Sprawy wewnętrzne".