Od piątku na tym fragmencie drogi ekspresowej wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Zmiana polegać będzie na przełożeniu go na nową jezdnię lewą na odcinku około kilometra (Lipinki - Kruszyn Krajeński). Dzięki temu wykonawca będzie mógł podjąć prace remontowe na prawej jezdni oraz dokończyć niezbędne prace na drodze dojazdowej nr 1, co ma pozwolić na skomunikowanie terenów przyległych bez wprowadzania dodatkowych utrudnień związanych z połączeniem tych obszarów z obecnym układem drogowym.

- Od strony węzła Bydgoszcz Błonie w Białych Błotach kierowcy pojadą lewą jezdnią na odcinku od km 0+000 do km 1+200 nowej drogi i dojeżdżając do tymczasowego ronda w Kruszynie Krajeńskim zjadą w prawo na obecną DK5. Kierujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania. Na odcinku obowiązywać będzie zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h (40km/h w obrębie przewiązek oraz ronda) - informuje bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

1
Fot. GDDKiA

Droga jest przygotowana do możliwości przeprowadzenia ruchu po budowie, ale ze względu na prace wykończeniowe, mógłby on być utrudniony. Teraz wykonawcy zajmą się m.in. montażem ekranów akustycznych, osłon przeciwolśnieniowych i systemu zarządzania ruchem.

Jeśli prace dalej będą przebiegać zgodnie z planem, w kolejnych tygodniach możliwe są nowe zmiany w organizacji ruchu, umożliwiające przejazd przez pozostały ciąg główny drogi S5. GDDKiA zapowiada, że otwarcie całego odcinka trasy nastąpi w najbliższych tygodniach.

3
Fot. GDDKiA