- Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony naszego materialnego dziedzictwa kulturowego oraz dla tych, którzy promują tradycję Kujaw i Pomorza. Wasza działalność odgrywa ważną rolę w budowaniu lokalnej i regionalnej tożsamości – mówił gospodarz województwa.

Nagrody Hereditas Saeculorum za ochronę zabytków:

  • w kategorii „za prace konserwatorskie i restauratorskie”: Parafia Rzymskokatolicka św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące (powiat wąbrzeski) oraz Muzeum Twierdzy Toruń - oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu.

  • Parafia Rzymskokatolicka w Dębowej Łące otrzymała nagrodę za wykonanie konserwacji elewacji zewnętrznych i remont dachu kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące.

  • Muzeum Okręgowe w Toruniu za adaptację koszar Bramy Chełmińskiej na Muzeum Twierdzy Toruń.

w kategorii „za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków”: Zbigniew Nawrocki i Andrzej Budziak.

Zbigniew Nawrocki zainicjował i zrealizował szereg istotnych dla Torunia programów ochrony zabytków, w tym m.in. program badań archeologiczno-architektonicznych i konserwacji ruin zamku Dybowskiego, remonty i konserwację Dworu Artusa, murów miejskich i elewacji ratusza staromiejskiego. Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu dokumentacji do wniosku o wpisanie toruńskiego zespołu staromiejskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Andrzej Budziak, dyrektor Pałacu Lubostroń, otrzymał nagrodę za skuteczne i efektywne zarządzanie placówką, prowadzenie szeroko zakrojonej działalności kulturalnej i turystyczno-edukacyjnej oraz organizacyjne wsparcie przedsięwzięć konserwatorskich. Na szczególną uwagę zasługuje przeprowadzona w 2017 roku rekonstrukcja parku zniszczonego nawałnicami. W ostatnich latach zabytkowy zespół został doprowadzony do poziomu kwalifikującego do ubiegania się o tytuł Pomnika Historii.

Musejon - wyróżnienia za najlepsze projekty muzealne:

w kategorii wystawa:

  • nagroda Musejon: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu za realizację projektu „Ceramika Jana Limonta”

  • wyróżnienia: spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy (za projekt „120 lat bydgoskich wodociągów i kanalizacji”) oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (za wystawę „Archeologia w Biskupinie. Osada na półwyspie”).

w kategorii działalność naukowa i wydawnicza:

  • nagroda Musejon: Muzeum Okręgowe w Toruniu za projekt „Od katalogu do wystawy o formach piernikarskich z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Badania toruńskiego piernikarstwa”

  • wyróżnienia: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (za projekt „Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach”) i Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu (za publikację pod redakcją Wiesława Sieradzana „Graudentum. Studia z dziejów Grudziądza i okolic”)

w kategorii edukacja i regionalizm:

  • nagroda Musejon: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (za akcję #MuzeumWdomu”)

  • wyróżnienia: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (za projekt #wirtualne muzeum”) i Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (za projekt „Co robimy w ciemności? – Noc Muzeów online”).

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie i Pałac Lubostroń są instytucjami kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.