Kolejnym etapem będzie wyłonienie najkorzystniejszej oferty. Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy fragmentu drogi ekspresowej S10 o długości 8,9 kilometra wraz z rozbudową drogi krajowej nr 25 na odcinku 5,2 km. - W trakcie budowy, rozbudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, powstanie nowy węzeł Emilianowo, dwa nowe Miejsca Obsługi Podróżnych oraz dwa węzły (Zielona i Brzoza) w ciągu DK25 - informuje bydgoski oddział GDDKiA.

Ofertę z najniższą ceną złożyła firma Budimex, która chce zrealizować budowę odcinka za kwotę 409 856 451 złotych. Podobnie wartość prac wyceniło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor - na 419 820 000 zł. Najwyższą ofertę przedstawiło konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) i Aldesa Construcciones (partner) - 521 344 283,31 zł. Pozostałe podmioty, które złożyły ofertę to:

  • Polaqua - 417 775 940,28 zł

  • konsorcjum Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) - 444 700 000,07 zł

  • Strabag - 450 136 689,24 zł

  • konsorcjum NDI (lider), NDI Sopot (partner), SP Sine Midas Stroy (partner) - 462 521 700,12 zł

  • konsorcjum Mota Engil Central Europe (lider) i Masfalt (partner) - 503 207 378,70 zł

  • PORR - 515 566 800,00 zł.

Wszystkie propozycje mieszczą się w budżecie GDDKiA na tę inwestycję, który wynosi 560 391 738, 81 zł. Teraz oferty zostaną poddane analizie. Kryteriami oceny są cena (60%), okres gwarancji jakości (30%) oraz termin realizacji kontraktu (10%). Wciąż trwa etap składania ofert na pozostałe trzy odcinki S10. Dotychczas GDDKiA dostało w tej sprawie ponad 3200 zapytań.