Z uwagi na aktualne zagrożenie przemieszczania się pojazdów ze zwierzętami z terenów objętych obostrzeniami związanymi z ASF, przedmiotowe kontrole ukierunkowane były w szczególności na przewóz trzody chlewnej. Lekarze weterynarii szczegółowo kontrolowali warunki i jakość przewozu zwierząt, natomiast inspektorzy WITD skupili swoją uwagę na weryfikacji stanu technicznego pojazdów oraz pozostałych regulacjach transportowych.

Wspólne działania w pięciu miejscach naszego województwa zakończyły się skontrolowaniem 11 pojazdów i tylko w jednym przypadku ujawniono braki w dokumentacji. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono uchybień przy tak specjalistycznym przewozie, jakim jest transport zwierząt.