Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Toruńskiej 54 w Złotorii (gmina Lubicz, powiat toruński) to bardzo ważny projekt. Po zakończeniu wszystkich prac w obiekcie mają działać też świetlica wiejska oraz filia gminnej biblioteki.

Prace wystartowały w czerwcu. Roboty budowlane prowadzone są na tzw. czynnym obiekcie, gdyż remiza strażaków ochotników ze Złotorii cały czas służy OSP. Tę kwestię musiał uwzględnić wykonawca zadania, które po zmianach nosi nazwę „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego”.

Taka korekta wynika z otrzymania zapowiadanego dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które wyniosło 2 mln zł. Urząd Marszałkowski jest liderem całego zadania. W sumie wszystkie prace wyceniono na 4 mln zł. Czerwcowy przetarg wygrała spółka ARS Renowacje z Torunia. Wszystko ma być gotowe do września przyszłego roku, ale są duże szanse, że uda się zakończyć inwestycję kilka tygodni przed terminem.