Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała serię porad, które mają pomóc we właściwym przygotowaniu do podróży. Uwagi dotyczą przede wszystkim powrotów, gdy do bagażu turysty często trafiają niewłaściwe rzeczy. Wśród przywożonych pamiątek czy żywności mogą znajdować się towary zabronione lub takie, których ilość jest zbyt duża. Dotyczy to np. towarów na użytek własny lub rodziny i prezentów. Są one zwolnione z cła i podatku, o ile ich łączna wartość nie przekracza 300 euro (transport lądowy) lub 430 euro (transport lotniczy i morski).

Zabroniony jest przywóz do kraju żywności pochodzenia zwierzęcego - mięsa, wędlin czy nabiału, ponieważ te produkty mogą zawierać patogeny, które wywołują choroby zakaźne u zwierząt. Zakaz dotyczy też roślin, na których mogą być obecne szkodniki. - Żywność pochodzenia niezwierzęcego w ilościach niehandlowych, wyłącznie na własne potrzeby, możesz przywieźć na teren Unii Europejskiej bez granicznej kontroli sanitarnej. Nie możesz jednak przywieźć dowolnych owoców i warzyw, a tylko banany, duriany, ananasy, kokosy i daktyle. Pozostałe owoce będziesz musiał wrzucić do specjalnego pojemnika na granicy - zostaną zutylizowane - informuje KAS.

Jeśli ktoś korzysta z leków w Polsce i będzie to robił poza granicami kraju, powinien sprawdzić czy te produkty nie są tam zabronione. W przypadku leków psychotropowych lub odurzających, powinno uzyskać się zgodę na wywóz od Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Osoby, które chcą przewieźć produkty lecznicze do Polski, mogą to zrobić, ale tylko w liczbie do pięciu najmniejszych opakowań danego preparatu.

luggage-933487_1280

Zabronione jest wwożenie na teren UE dóbr kultury, które zostały nielegalnie wyprowadzone z terytorium kraju, w którym powstały lub zostały odkryte. - Przewóz przez granicę okazów roślin i zwierząt, które należą do gatunków zagrożonych wyginięciem, a także wykonanych z nich wyrobów, reguluje Konwencja Waszyngtońska CITES. Nielegalny przewóz okazów to przestępstwo, za które grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Możliwy jest on tylko na podstawie odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES - informuje KAS.

W przypadku wyrobów tytoniowych, płynów do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich oraz alkoholi, obowiązują limity. Przebywając do UE transportem lądowym można przewieźć ze sobą 40 papierosów, 20 cygaretek, 10 cygar lub 50 g tytoniu do palenia (jedna z czterech opcji do wyboru), a samolotem lub statkiem odpowiednio 200, 100, 50 i 250 g. Jeśli chodzi o płyny i wyroby nowatorskie w samolotach i na statkach obowiązują normy do 50 mililitrów oraz 0,04 kg, a w samochodach 10 ml i 0,008 kg.

Napoje alkoholowe są zwolnione z należności celnych i podatkowych (w przypadku przyjazdu spoza UE), gdy zachowa się limity: 1 litr alkoholu mocnego powyżej 22%, lub 2 litry alkoholu do 22%, 4 litry wina oraz 16 litrów piwa. Przez granicę bez zgłoszenia Służbie Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej można przewozić w gotówce środki pieniężne poniżej równowartości 10 tysięcy euro.

KAS przypomina też, aby podczas wakacji zachować ostrożność i nie stać się ofiarą przemytników. Nie należy zostawiać bagaży bez opieki w miejscach publicznych i dawać ich obcym.