W gronie mundurowych, którzy zostali mianowani na stopień nadinspektora znalazł się Piotr Leciejewski, któremu 13 marca 2020 roku zostały powierzone obowiązki szefa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dwa miesiące później, 21 maja, minister powołał go na to stanowisko. Leciejewski ma 49 lat. W policji służy od 1 września 1993 roku. Był zastępcą naczelnika i naczelnikiem Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, zastępcą komendanta miejskiego Policji w Lesznie, komendantem powiatowym Policji w Śremie, komendantem miejskim Policji w Lesznie oraz zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Za swoje zasługi został uhonorowany Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Uroczystości z okazji Święta Policji odbyły się w środę przed Belwederem. Nadinspektorzy otrzymali nominacje z rąk prezydenta, a szablę generalską wręczył im minister. Oprócz komendanta z Bydgoszczy stopnie generalskie otrzymali: insp. Roman Kuster - zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Marek Ślizak - komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, insp. Roman Rabsztyn - komendant wojewódzki Policji w Katowicach, insp. Artur Bielecki - komendant wojewódzki Policji w Lublinie, insp. Rafał Kochańczyk - komendant wojewódzki Policji w Opolu oraz insp. Dariusz Wesołowski - komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu.