- Od lat z dumą wspieramy naszych twórców, animatorów kultury i opiekunów zabytków w realizacji ich artystycznych projektów. To konkretne przedsięwzięcia artystyczne, które często by nie powstały, gdyby nie wsparcie samorządu województwa. Nierzadko stypendiami wyróżniamy innowacyjne działania, które po raz pierwszy zaistniały na kulturalnej mapie naszego regionu - zauważył marszałek** Piotr Całbecki**.

Wojewódzkie stypendia artystyczne to forma wsparcia finansowego udzielanego utalentowanym mieszkańcom regionu w różnym wieku. Stypendia UM przyznaje dwa razy w roku. Są motywacją do podejmowania nowych wyzwań w sferze działalności artystycznej i pomagają realizować ciekawe projekty. Otrzymują je osoby zajmujące się twórczością artystyczną (między innymi w dziedzinie sztuki filmowej, rzeźby, plastyki, muzyki, literatury, teatru), upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Lista stypendystów

Stypendyści pochodzą z Bydgoszczy, Torunia, Niemcza (powiat bydgoski), Kowala (powiat włocławski), Aleksandrowa Kujawskiego i Dębowej Łąki (powiat wąbrzeski). Otrzymują półroczne stypendia w wysokości od 2,7 do 6,5 tysięcy złotych.

Wojewódzkie stypendia artystyczne przyznawane są od czternastu lat. W pierwszej w tym roku edycji programu UM przyznał czternaście stypendiów.