Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego przystąpiło w województwie kujawsko-pomorskim 14 124 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Egzamin zdało 9899 z nich, czyli 70,1%. Z pozostałej grupy 19,7% ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego, ale aż 10,2% nie ma takiej możliwości, bo nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu. Wyższą zdawalność zanotowano w liceach niż technikum (76% do 62,5%).

Najwięcej trudności maturzystom tradycyjnie sprawiła matematyka. Zdawalność w regionie tego przedmiotu na poziomie podstawowym wyniosła 76%. W przypadku języka polskiego było to 89%, a angielskiego 93%. Co ciekawe, średni wynik z matematyki był wyższy niż z języka polskiego (53% do 51%). W przypadku najpopularniejszego języka obcego było to 73%.

W Bydgoszczy do wszystkich egzaminów wymaganych przystąpiło 3435 osób. Zdawalność w mieście wyniosła 74%. W Toruniu zdawały 2552 osoby, z czego z sukcesu mogło cieszyć się 76% - to najwyższy wynik w regionie. W powiecie wąbrzeskim zdało 75% absolwentów, ale do egzaminów przystąpiło tylko 165 osób.

Wynik w województwie kujawsko-pomorskim jest słabszy niż w kraju, gdzie maturę zdało 74,5 %. To również nieznacznie gorszy wynik niż przed rokiem, gdy maturę w regionie z pomyślnym skutkiem zakończyło 71,2% zdających. W obu wypadkach egzaminy odbywały się w czasie pandemii. Jeszcze w 2019 roku, bez podobnych problemów, maturę w województwie zdało 78% przystępujących do niej osób.