W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów i opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie hydrologiczne dotyczy obszaru Dolnej Wisły m.in. w regionie kujawsko-pomorskim. Obowiązuje w sobotę od godziny 11:00 do 21:00.