- Mijający rok akademicki jest wyjątkowy, nie tylko z powodu pandemii. To rok jubileuszowy, 70 w historii naszej uczelni - przypomniała Małgorzata Gotowska prorektror ds. kształcenia i spraw studenckich. - Będziemy najmłodszą politechniką w kraju z ponad 70-letnim doświadczeniem. Przyszłym studentom zaoferujemy łącznie 36 kierunków na studia stacjonarne - poinformowała. Wspólnie z Szymonem Różańskim, kierownikiem Biura Rektora oraz rzecznikiem UTP, prorektor poprowadziła spotkanie, na którym rozmawiano o planach uczelni w nowym roku akademickim.

Historię szkoły wyższej, która na przestrzeni 70 lat kilkukrotnie zmieniała nazwę, przypomniał rektor Marek Adamski. Spotkanie poświęcone było jednak głównie przyszłości i temu, co może zapewnić przyszłym studentom Politechnika Bydgoska. - Przyszła Politechnika zaoferuje 70 lat doświadczenia w badaniach i współpracy z gospodarką - uważa Adamski. - Zaoferuje 70 lat ciężkiej pracy nad jakością kształcenia, innowację i to co najważniejsze - interdyscyplinarność - dodał. Dla pierwszych studentów Politechniki przygotowano pakiet projakościowy, które obejmie trzy obszary działania: pomoc uczelni w doposażeniu w sprzęt komputerowy, zniżki z korzystania z domów studentów oraz stypendia projakościowe przeznaczone dla najlepszych.

W rozpoczętej już rekrutacji można zgłaszać chęć studiowania na nowych kierunkach. Jednym z nich jest Energetyka, która powstanie na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. - Kierunek, jak wszystkie na naszej uczelni, wychodzi naprzeciw potrzebom gospodarki regionu - uważa Tomasz Marciniak dziekan Wydziału. - Zastanawialiśmy się jak go sprofilować - powiedział Marcin Drechny, jego pomysłodawca i organizator. Okazało się, że wielu kandydatów z lat wcześniejszych sugerowało, żeby pójść w profil praktyczny, gdzie więcej jest ćwiczeń i laboratoriów, aby praktycznie można było zweryfikować to, czego nauczyli się na zajęciach teoretycznych - dodał.

IMG_20210617_124753

Partnerem kierunku o profilu praktyczny będzie firma Tele-fonika Kable. - Przedstawili państwo hasło: Świat potrzebuje inżynierów. To najlepiej oddaje to, dlaczego tu jesteśmy - powiedział Piotr Mirek, dyrektor Zakładu Bydgoszcz i członek zarządu firmy. - Tak, świat potrzebuje inżynierów. Powiem więcej - biznes potrzebuje inżynierów, Telefonika potrzebuje inżynierów - uzupełnił. Po zaprezentowaniu tego oraz kolejnego kierunku podpisano deklarację o współpracy.

IMG_20210617_124746 (2)

Nowym kierunkiem na Politechnice Bydgoskiej będzie również Inżynieria farmaceutyczna, której partnerem jest szereg firm i instytucji, m.in. InventionBio, Polfa Warszawa, Grupa Neuca, Remondis, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Krajowi Producenci Leków i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. - Ten kierunek jest wyjątkowy, bo przygotuje studentów do pracy w każdym obszarze branży farmaceutycznej, kosmetycznej, a także pokrewnych - powiedziała prodziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Grażyna Gozdecka. Szacuje się, że na rynku jest około 100 tysięcy miejsc pracy w podobnych zawodach. - W czasie planowania kierunku konsultowaliśmy program z 13 firmami, również zasięgając informacji odnośnie praktyk - poinformowała Joanna Tomaszewska, informując, że na tym innowacyjnym kierunku będą one półroczne.

Łącznie na Politechnice Bydgoskiej będzie 13 kierunków studiów podyplomowych, w tym pięć nowych. Do tej grupy należy Gorzelnictwo, Studium uprawy i hodowli roślin ozdobnych i warzywnych, Menadżer logistyki z elementami BHP i prawa pracy, Zrównoważone zarządzanie potencjałem turystycznym regionu i Psychologia zwierząt towarzyszących.