- W obliczu epidemii to właśnie seniorzy, głównie ci mieszkający samotnie, szczególnie dotkliwie odczuwają izolację - uważa marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. - Obsługa bransoletek jest bardzo prosta, a poczucie bezpieczeństwa, jakie one dają, bezcenne. Cieszę się, że partnerstwo w ogólnowojewódzkim systemie opiekuńczym zadeklarowało blisko osiemdziesiąt samorządów. To właściwa odpowiedź na obecne wyzwania, a także na oczekiwania środowisk seniorskich - dodaje.

Obecnie opiekuńczo-ratunkowym systemem teleopieki domowej objętych jest pilotażowo 210 osób. Zwiększenie tej liczby jest nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne, jeśli seniorzy mają mieć zapewnioną odpowiednią opiekę. Zainteresowane osoby z gmin i miast, które biorą udział w programie, mogą zgłaszać się bezpośrednio do realizatorów. Część z nich już zakończyła rekrutację, bo przeprowadziła ją w kwietniu i maju (m.in. w Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy czy Bydgoszczy). Nadal jednak można zgłosić się do wielu Gminny i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej z regionu. Wykaz realizatorów dostępny jest tutaj.

Uzupełnieniem programu będzie wsparcie sąsiedzkie - pakiet usług pomocowych dla seniorów, świadczonych przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie. Może być to pomoc w obsłudze bransoletki, robieniu zakupów, porządków, przygotowaniu posiłku czy dotarciu do lekarza. Koordynatorem programu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Po zakończeniu trwającego obecnie postępowania przetargowego, bransoletki trafią do seniorów.