- Projekt pod nazwą "Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej" jest finansowany z programu „Sprawy wewnętrzne" realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021 - poinformowała Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. - Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 15 grudnia 2020 roku zawarto porozumienie w sprawie dofinansowania tego przedsięwzięcia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy - dodała.

Celem projektu jest udoskonalenie umiejętności i wiedzy policjantów w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości zorganizowanej poprzez zapewnienie specjalistycznych szkoleń i dostępu do nowoczesnych technologii. Program obejmuje szkolenie m.in. ze skoków spadochronowych i nurkowania (Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Bydgoszczy), kryptowalut, metod odzyskiwania danych z urządzeń mobilnych i ich analizy, nauki języka angielskiego na poziomie zaawansowanym czy postępowania w przypadkach ujawnienia opakowań z zawartością substancji, co do których zachodzi podejrzenie, iż mogą one być środkiem odurzającym, substancją psychotropową lub materiałem wybuchowym, co stanowić może zagrożenie terrorystyczne.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 512 863 euro ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

fn2