Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania 9,6 mln złotych. Do przetargu zgłosiły się firmy: Want z Tczewa, Furner Investments z Warszawy, Strabag z Pruszkowa, Primost Południe z Będzina i Kormost z Bydgoszczy. Przedsiębiorstwa różnie oceniły koszt inwestycji - od najniższej oferty 6 267 (Kormost) mln zł do 18 447 zł (Strabag), Wszystkie zadeklarowały, że termin wykonania zamówienia wyniesie 180 dni.

- Teraz zostaną sprawdzone wszystkie przesłane oferty. Niebawem ogłoszona zostanie oferta najkorzystniejsza a z firmą będzie można podpisać umowę na realizację tego zadania - poinformował ZDMiKP. W tej chwili mało prawdopodobne wydaje się zakończenie prac przed końcem roku, bo naprawy musiałaby rozpocząć się przed końcem czerwca. Wykonawca w trakcie robót ma też zoptymalizować system monitoringu obiektu mostowego oraz dokonać niezbędne prace w rejonie podpór skrajnych od trony dworca PKS-u.