Zmiany w komunikacji publicznej w regionie

- Tym przetargiem rozpoczynamy nowy rozdział w budowaniu oferty przewozów pasażerskich. Ufam, że wybrany przez nas model podziału zamówienia sprawi, iż samorządowe władze województwa będą mogły zagwarantować siatkę połączeń odpowiadającą potrzebom społecznym, także jeśli chodzi o częstotliwość i godziny kursowania pociągów - podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Informacja o planowanym postępowaniu przetargowym pojawiła się 13 kwietnia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego. Zamówienie zostanie zsegmentowane w dziesięciu przemyślanych pakietach, które zostały szczegółowo opisane. Wyszczególniono m.in. przywracane połączenia Toruń-Sierpc i Rypin-Brodnica, których reaktywacja jest odpowiedzią na apele i postulaty lokalnych społeczności.

Podczas wczorajszej (21 kwietnia) konferencji prasowej marszałek Piotr Całbecki poinformował, że równocześnie przygotowywane są inne ważne zmiany w funkcjonowaniu publicznego transportu pasażerskiego - integracja transportu kolejowego i autobusowego oraz zintegrowany bilet komunikacji publicznej w całym regionie.

- W najbliższym czasie samorząd województwa rozpocznie postępowanie (w trybie in-haus lub przetargowym) wyłaniające operatorów połączeń autobusowych do kolejowych węzłów przesiadkowych, dowożących pasażerów z miejscowości położonych z dala od linii kolejowych. To dość innowacyjna formuła organizacji transportu publicznego w Polsce. Takich linii autobusowych będzie 17. Zintegrowany bilet zamierzamy wprowadzić za rok – półtora roku. Prosty w obsłudze dla pasażera, powinien zachęcać do korzystania w transportu publicznego i pozostawiania samochodów w domach - powiedział gospodarz województwa.

Podkreślił jednocześnie, że samorząd województwa kujawsko-pomorskiego bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za ryzyko przychodowe w zlecanych przewozach. Usługodawcy będą zobowiązani jedynie do wykonywania rzetelnych usług przewozowych, zgodnie ze standardami. Racjonalną i odpowiedzialną politykę transportową będziemy prowadzić poprzez odpowiednie ułożenie rozkładów jazdy i taryf.