Wykonawcą robót została firma Strabag. Prace budowlane mają zająć 2 lata, a koszt inwestycji to prawie 25,5 miliona złotych. ZDMiKP realizuje ją w porozumieniu z miejskimi wodociągami. Prawie 3-kilometrowy odcinek, który łączy osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego.

- W pierwszej kolejności planowana jest całkowita rozbiórka istniejących nawierzchni. Następnie wykonane zostaną nowe odwodnienie i usunięte zostaną kolizje z podziemną infrastrukturą. Ulice oświetlą nowe latarnie. Ostatnim etapem budowy będzie budowa nowej jezdni, drogi rowerowej, przystanków autobusowych i chodników wraz z niezbędnym oznakowaniem - informuje ZDMiKP.

Obecnie trasa nie jest przystosowana do ruchu autobusowego. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie także pętla przy ul. Rajskiej. Planowana nowa ścieżka rowerowa na Piaskach połączy się ze zwyczajowym szlakiem biegnącym do Myślęcinka.