Przedstawiciele podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-wychowawczych mogą ubiegać się o dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej. Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski program wspierający właśnie takie inicjatywy, podnoszący jakość, zwiększający dostępność i jej znaczenie w lokalnych społecznościach.

Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2021 to program grantowy, w ramach którego wspólnie mogą aplikować domy kultury, szkoły, biblioteki i organizacje pozarządowe na działania z obszaru edukacji i animacji kulturowej. MCK w ramach zadania przyznaje mikrodotacje od 5000 do 8000 tysięcy złotych. Wnioski mogą złożyć przedstawiciele podmiotów kultury, placówek oświatowo-edukacyjnych, organizacji pozarządowych i grupy nieformalne, a także osoby fizyczne. Istotne jest, aby nawiązać współpracę z partnerem, reprezentującym inną sferę życia niż wnioskodawca.

Przedsięwzięcia będą realizowane od 12 maja do 18 października 2021 roku. Nabór wniosków prowadzony jest od 15 marca do 16 kwietnia do godziny 14. Wnioski należy składać w formie elektronicznej. Pliki w formacie PDF należy wysłać na adres dotacje.tdk@gmail.com. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.